ในปัจจุบันคนไทยประสบปัญหาทางด้านเงินทองไม่พอใช้ เพราะเศรษฐกิจไม่ค่อยดีนัก ข้าวของก็แพงขึ้น ทำให้ค่าใช้จ่ายภายในครอบครัวเพิ่มมากขึ้น หลายคนที่มีรายได้น้อยต่างมองหาแหล่งกู้ เงินด่วน นอกระบบ เนื่องด้วยสาเหตุที่ว่าไปยื่นเรื่องขอกู้จากสถาบันการเงิน ที่ไหนๆก็ไม่ผ่านการอนุมัติสักที บางคนรอเป็นเดือนๆ รอแล้วก็ไม่ผ่านอีกต่างหาก ก็เลยคิดว่าเลือกกู้เงินนอกระบบดีกว่า ซึ่งก็ต้องทำใจยอมรับดอกเบี้ยที่สูง เวลาใช้คืนก็เหนื่อยหน่อย แถมบ้างรายที่กู้ เงินด่วน นอกระบบมาและจ่ายไม่ตรงตามที่กำหนด ก็จะได้รับการทวงหนี้โหดจากเจ้าหนี้ ดั้งนั้นมีเทคนิคการกู้เงินให้ผ่านการอนุมัติง่าย เมื่อยามจำเป็นต้องใช้เงินจะได้ไม่ต้องไปเสียดอกเบี้ยแพงๆ กับพวกเงินกู้นอกระบบ ทั้งยังเสี่ยงเจอเจ้าหนี้ประเภททวงหนี้โหดอีกด้วย ซึ่งจะขอกล่าวถึงขึ้นตอน การเตรียมการภาพรวมต่างๆที่จะทำให้เงินกู้เราผ่านการอนุมัติจากสถาบันการเงินแหล่งต่างๆ ดังนี้

          เตรีมหลักฐานประกอบการกู้เงินให้พร้อม เอกสารต่างๆที่เราจำเป็นต้องใช้ในการยื่นเรื่องขอกู้ เงินด่วน จากสถาบันการเงิน หรือธนาคาร เราต้องเตรียมให้พร้อมทุกอย่าง ทั้งสำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาบัตรประชาชน สลิปเงินเดือน สำเนาสมุดบัญชีธนาคาร สิ่งต่างๆเหล่านี้พนักงานสินเชื่อ เขาจะใช้ในการพิจารณาว่าจะอนุมัติให้เราไหม ไม่ว่าจะเป็นการกู้เงินจากธนาคารหรือการกู้เงินจากสถาบันการเงินที่ไม่ใช่ธนาคาร ก็ตาม และเราก็ต้องทำการเลือกประเภทของสินเชื่อให้เหมาสม ถูกต้องกับความจำเป็นที่เราต้องใช้ และสิ่งต่อมาที่ควรคำนึงถึงก็คือวงเงินที่ยื่นกู้ ดูว่าเหมาะสมไหม เช่นดูว่าธนาคารมีนโยบายให้กู้ได้กี่เท่าของเงินเดือน และสิ่งสุดท้ายที่ควรคำนึงถึงก็คือ นโยบายการปล่อยกู้ของแค่ละสถาบันการเงินแต่ละแห่ง ถ้าหากเลือกสถาบันการเงินที่มีนโยบายหรือวงเงินที่ใช้สำหรับปล่อยกู้เยอะๆ เขาก็มักจะอนุมัติได้ง่าย

          การที่เราจะกู้ เงินด่วน ในระบบให้ผ่านการอนุมัตินั้น ไม่ใช่เรื่องยากเลย เพียงแค่เราทำความเข้าใจกับสถาบันการเงินแต่ละแห่ง เพราะสถาบันการเงินแต่ละที่นั้นก็ต้องพิจารณาการปล่อยกู้อย่างดี เพื่อป้องกันปัญหาหนี้สูญ ซึ่งจะก่อให้เกิดผลเสีย ทางด้านสภาพคล่องทางการเงินของสถาบันการเงิน ทั้งยังกระทบไปถึงระบบเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศอีกด้วย สำหรับผู้ที่กู้ เงินด่วน ไม่ผ่าน ก็ลองนำวิธีทีแนะนำไปใช้ดู จะได้ไม่ต้องไปเสียดอกเบี้ยโหดๆ ให้เจ้าหนี้นอกระบบ

 

Update วันที่ 07-05-55 By CreditOnHand